Vertrouwens Contact Persoon

“Sociale veiligheid!”

Vertrouwenscontactpersoon Volley Tilburg

Sporten is heerlijk! Je kunt er je energie in kwijt, het is (ont)spannend, gezond en gezellig met je teamgenoten. Volley Tilburg is een vereniging die wil dat je het sporten ook zo ervaart.

Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol er vanaf gaat. Bijvoorbeeld als je wordt lastig gevallen, buitengesloten of gepest. Of als iemand grappen maakt over je, of aan je zit terwijl je dat niet wilt. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Daarom heeft Volley Tilburg 2 vertrouwenscontactpersonen benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg kunnen helpen en voorzien van advies.

Vertrouwenscontactpersoon 1

Hans Wiersema

vertrouwenscontactpersoon1@volleytilburg.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon 2

Lidy van Ham

vertrouwenscontactpersoon2@volleytilburg.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon 3

Anneloes Blaeser

vertrouwenscontactpersoon1@volleytilburg.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon 4

Tess de Kok

vertrouwenscontactpersoon2@volleytilburg.nl

 

Wat houdt het in?

Als je een probleem hebt over pesten, alcohol, geweld of ongewenste/seksuele intimiteiten, kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwars zit en waarvan je het moeilijk vindt om dit te bespreken. Ook als je dingen ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen, maar niet het slachtoffer bent, kun je contact opnemen. Alle leden, trainers, coaches, vrijwilligers of ouders kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen.

Hoe werkt het?

Als je een melding wilt doen, kan je contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen. Deze persoon zal een gesprek met je aangaan over het incident, samen wordt besproken wat er is gebeurd. Het gesprek is volledig vertrouwelijk. Vervolgens zal de vertrouwenscontactpersoon samen met je bekijken wat de te volgen stappen zijn en wie wordt ingeschakeld voor eventuele vervolg acties. Dat kan uiteenlopen van enkel een goed gesprek, inschakelen van bestuur, tot benaderen van een (interne) bemiddelaar of het inschakelen van de betreffende autoriteiten. In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een meldplicht.

Halfjaarlijks doet de vertrouwenscontactpersoon een (geanonimiseerde) verslaglegging van gemelde incidenten. De vertrouwenscontactspersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing of advies naar de juiste personen of instanties vragen.

Hoe te bereiken?

De vertrouwenscontactpersoon van Volley Tilburg kan worden benaderd via de contactgegevens boven aan deze pagina. 

Tot slot!

In de praktijk blijkt dat de functies van vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon nog wel eens door elkaar worden gehaald.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een melding heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand  over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is degene die er voor zorgt dat de meldingen volgens de juiste procedure worden behandeld en de juiste personen worden ingeschakeld voor eventuele vervolgacties. Ook zet deze het beleid uit en is bezig met preventie.

Vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de Nevobo/NOC*NSF. Zij begeleiden en adviseren de melders, slachtoffers en beschuldigden in het gehele proces, zij hebben een inhoudelijke adviserende rol. Vertrouwenspersonen van de Nevobo/NOC*NSF kunnen ook te allen tijde rechtstreeks worden benaderd.

De vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo is:

Janine Pleizier de VCP, te bereiken via janine.pleizier@nevobo.nl of bel 06-46317335. 

Volleybalplezier, ontwikkeling en teamspel zijn de kern van onze vereniging. We vinden het belangrijk dat ieder lid op zijn of haar niveau of ambitie kan volleyballen. Daar is een goede organisatie voor nodig. Het liefst hebben we voor ieder van de volgende lijnen 2 TC-leden: dames, heren, jongens, meisjes en recreanten. Op dit moment bestaat onze TC uit 3 personen: Jelle, Teun en Mike. Dat is te weinig. We zoeken daarom nog TC-leden. De TC zorgt bijvoorbeeld voor de trainingsgroep indeling,  teamindeling, zorgt voor de juiste trainer op de juiste groep, begeleidt trainers/coaches en denkt mee over technisch beleid. Voor meer informatie kun je terecht bij Jelle, Teun en Mike. Zij zijn bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Voor deze functie heb je volleybalkennis nodig. Heb je geen volleybalkennis ook dan kan de TC je hulp gebruiken in de vorm van administratieve ondersteuning. Vraag naar de mogelijkheden of kijk bij de vacature Administratieve ondersteuning TC.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een groepje van 2-4 personen om jaarlijks de Grote Clubactie te organiseren. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jelle van Abeelen of via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De contributie is al heel hoog. Om die betaalbaar te houden, halen we graag extra geld binnen met acties. Daarom zoeken we meerdere groepjes die we kunnen
benaderen als er een kleinschalige of kortdurende actie langskomt. Dat groepje zorgt dan voor de uitvoering van die actie. Bijvoorbeeld een supermarktactie. Of extra handen bij de Grote Clubactie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Casimir Wernaart via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een coördinator voor de sponsorcommissie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. We zoeken een persoon die dit voor Volley Tilburg wil coördineren. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken iemand in de omgeving van de Reeshof die bij problemen in de sporthal een kijkje kan gaan nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij Norbert Jansen via facilitairezaken@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Hulp nodig op zaterdag 4 februari 2024 bij de thuisdag van de CMV (2 uur in de middag), vooral tellen en fluiten op niveau 4 en niveau 6. Voor meer informatie kun je terecht bij Marieke van Abeelen en Marjolijn Tjia. Je kunt ze bereiken via kids@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is een Erkend Leer Bedrijf. We ontvangen graag enthousiaste stagiaires in verschillende vakgebieden die zich binnen onze vereniging willen ontwikkelen. We zoeken een stagebegeleider die stageaanvragen in behandeling neemt en de stagiaires begeleidt.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg zoekt een ict-er die goed overweg kan gaan met systemen en altijd iedereen een klein handje wil helpen om weer vooruit te kunnen. Meestal gaat het om simpele oplossingen waar je mensen snel verder mee kan helpen. Daarnaast ga je op zoek naar verbeteringen die in het systeem kunnen worden doorgevoerd. Dit doe je in samenspraak met Lars van PR en Communicatie en het bestuur.

Voor meer informatie kun je terecht bij Lars Jansen via prcommunicatie@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De TC heeft behoefte aan mensen die kunnen helpen met 'administratieve' handelingen. Activiteiten die veelal vanuit huis (en op elk moment van de dag) kunnen worden uitgevoerd en geen specifieke volleybal kennis vereisen. Het gaat om nieuwe aanmeldingen en de administratie rondom indeling van trainingsgroepen.

Nieuwe aanmeldingen komen via de e-mail binnen. De TC moet deze beantwoorden, beoordelen en een plek afstemmen met de trainers en trainingsgroepen.

Administratie is onder andere nodig omdat de opbouw van de contributie vergt dat teamindelingen, hoeveelheid trainingen, met wel of geen trainer voor iedere persoon bekend moeten zijn. Deze 'administratie' moet nauwkeurig gebeuren. De correctheid van de contributie die betaald moet worden is hiervan afhankelijk.

Voor meer informatie kun je terecht bij Mike Dingemans, bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

In het voorjaar van 2020 is Ad Winters gestart als penningmeester bij Volley Tilburg. Vanwege persoonlijke redenen gaat Ad hiermee stoppen. In de afgelopen jaren heeft hij samen met de andere bestuursleden ervoor gezorgd dat Volley Tilburg weer financieel op orde is. Verder heeft hij samen met het bestuur inspanningen verricht om de achterstallige betalingen (contributies) zoveel mogelijk te innen. Dat is deels gelukt. We hebben een aanpak bedacht hoe om te gaan met achterstallige betalingen. Er hebben zich leden aangemeld om dit uit te voeren.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bij voorkeur iemand met een financiële achtergrond of opleiding. Op dit moment zijn we met enkele mensen in gesprek om ondersteunende werkzaamheden voor de penningmeester uit te voeren, zodat de penningmeester zich kan richten op zijn bestuurlijke taken.

Die houden voornamelijk in:

  • Bijwerken en actueel houden van de boekhouding,
  • Opstellen van een financieel jaarverslag na afloop van het verslagjaar,
  • Jaarlijks opstellen van de begroting en een voorstel voor de contributie aan de ALV doen,
  • Tussentijds bewaken van de begroting,
  • Verantwoordelijk voor controle door kascommissie,
  • Verantwoordelijk voor de volgende commissies: Ledenadministratie, Werving financiën (subsidies en fondsen), Contributie, Sponsoring en Financiële commissie die op diverse werkzaamheden ondersteunt.
  • In samenspraak met de TC zorgdragen voor duidelijke afspraken over de trainersvergoedingen.

Vaste overlegvormen zijn:

  • ALV (2 keer per jaar)
  • Bestuursvergadering (ongeveer 1 keer per maand, veelal digitaal)
  • Kascontrolecommissie (1 keer per jaar)

De functie van penningmeester bekleed je voor 2 jaar. Daarna kun je je opnieuw voor 2 jaar herkiesbaar stellen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ad Winters via penningmeester@volleytilburg.nl. Of bij Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 0 seconden