Home 9 Over

Over Volley Tilburg

Wij bieden volleybal voor iedereen, jong en oud, op veel verschillende niveaus.

R

De vereniging

Wij zijn verenigd in het plezier van de mooie volleybalsport. Maar Volley Tilburg wil daarnaast vooral een plek zijn om samen te komen. Een plek van sociale verbinding, waar je mooie herinneringen met vrienden of vriendinnen maakt! In de sport en de activiteiten en gezelligheid daar omheen, komen ontspanning én ontwikkeling samen. In teamverband inzet leveren, binnen en buiten de lijnen, schept een band en leert je samenwerken, doorzettingsvermogen en respect opbrengen. Zowel naar teamgenoten als naar scheidsrechters en tegenstanders. Want samen maken we de sport. Volley Tilburg biedt iedereen volleybal, ongeacht achtergrond of overtuiging, van jong tot oud en van recreatief tot prestatief niveau.

Onze Historie

Volley Tilburg is een samenvoeging van VC Sarto en Triade-VCT, twee grote, succesvolle en bekende Tilburgse volleybalverenigingen met een rijke historie. Door het samenvoegen van deze twee verenigingen in 2015 kan de volleybaltraditie binnen Tilburg blijven bestaan.

VC Sarto werd in 1948 opgericht en ontstond uit de voetbalvereniging RKSV Sarto. Het eerste herenteam kwam in het bestaan van deze club uit in de (regionale) Hoofdklasse, de latere Eerste divisie. Het eerste damesteam speelde tussen 1979 en 1983 drie seizoenen in de Eredivisie.

Triade Volleybal Combinatie Tilburg (Triade-VCT) ontstond in 2005 na een fusie tussen de in 1949 opgerichte RKVC Odulphus en de in 1997 opgerichte MWVC (Minenco Willem II Volleybal Combinatie). Bij de oprichting van de vereniging, kende Triade-VCT 26 senioren- en jeugdteams en heeft daarmee menig resultaten geboekt.

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Volley Tilburg vindt het belangrijk om een vereniging te zijn waar we een veilig sportklimaat kunnen aanbieden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alle leden op een prettige manier bij ons hun sport kunnen uitoefenen. Iedereen moet zich welkom en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Om dit veilige sportklimaat te kunnen bieden hebben we gedragsregels opgesteld en vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Daarnaast dient iedere vrijwilliger die werkt met kwetsbare groepen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

R

Verklaring Omtrent Gedrag

Als je als trainer of vrijwilliger bij Volley Tilburg aan de slag gaat, dien je een VOG aan te vragen.  Onze VOG commissie neemt hiervoor contact met je op. De aanvraag van een VOG is gratis.

Meer informatie over ons VOG beleid vind je hier.

R

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon kun je inschakelen bij het signaleren of vragen over ongewenst gedrag. Seksuele intimidatie, pestgedrag of elk ander gedrag dat sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt of dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.

Op de vertrouwenscontactpersoon pagina vind je alle informatie.

R

Gedragsregels

Om het veilig sportklimaat te kunnen bieden hebben we gedragsregels opgesteld voor de spelers, ouders en trainers.

Door je te houden aan deze gedragsregels help je mee aan veilig sportklimaat en geeft je het goede voorbeeld.

Bekijk onze gedragsregels.

 

Erkend leerbedrijf

Volleybal Tilburg is een erkend leerbedrijf. Wij willen voor gemotiveerde mbo-studenten Sport en bewegen een leerzame stage creëren, zodat zij ervaring kunnen opdoen en zich verder kunnen ontwikkelen in de praktijk van het beroep binnen onze vereniging.
Stageaanvragen lopen via onze stagecoördinator, stages@volleytilburg.nl.

Meetrainen/nieuwsgierig?

Volley Tilburg biedt volleybal voor iedereen, jong en oud, op veel verschillende niveaus. Wil je graag meedoen, bekijk dan eens ons aanbod en schrijf je dan in voor een proeftraining. Als je al hebt meegetraind kun je je inschrijven. Wordt je vrijwilliger bij Volley Tilburg? Gebruik dan het inschrijfformulier voor Vrijwilligers.

Volleybalplezier, ontwikkeling en teamspel zijn de kern van onze vereniging. We vinden het belangrijk dat ieder lid op zijn of haar niveau of ambitie kan volleyballen. Daar is een goede organisatie voor nodig. Het liefst hebben we voor ieder van de volgende lijnen 2 TC-leden: dames, heren, jongens, meisjes en recreanten. Op dit moment bestaat onze TC uit 3 personen: Jelle, Teun en Mike. Dat is te weinig. We zoeken daarom nog TC-leden. De TC zorgt bijvoorbeeld voor de trainingsgroep indeling,  teamindeling, zorgt voor de juiste trainer op de juiste groep, begeleidt trainers/coaches en denkt mee over technisch beleid. Voor meer informatie kun je terecht bij Jelle, Teun en Mike. Zij zijn bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Voor deze functie heb je volleybalkennis nodig. Heb je geen volleybalkennis ook dan kan de TC je hulp gebruiken in de vorm van administratieve ondersteuning. Vraag naar de mogelijkheden of kijk bij de vacature Administratieve ondersteuning TC.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een groepje van 2-4 personen om jaarlijks de Grote Clubactie te organiseren. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jelle van Abeelen of via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De contributie is al heel hoog. Om die betaalbaar te houden, halen we graag extra geld binnen met acties. Daarom zoeken we meerdere groepjes die we kunnen
benaderen als er een kleinschalige of kortdurende actie langskomt. Dat groepje zorgt dan voor de uitvoering van die actie. Bijvoorbeeld een supermarktactie. Of extra handen bij de Grote Clubactie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Casimir Wernaart via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een coördinator voor de sponsorcommissie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. We zoeken een persoon die dit voor Volley Tilburg wil coördineren. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken iemand in de omgeving van de Reeshof die bij problemen in de sporthal een kijkje kan gaan nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij Norbert Jansen via facilitairezaken@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Hulp nodig op zaterdag 4 februari 2024 bij de thuisdag van de CMV (2 uur in de middag), vooral tellen en fluiten op niveau 4 en niveau 6. Voor meer informatie kun je terecht bij Marieke van Abeelen en Marjolijn Tjia. Je kunt ze bereiken via kids@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is een Erkend Leer Bedrijf. We ontvangen graag enthousiaste stagiaires in verschillende vakgebieden die zich binnen onze vereniging willen ontwikkelen. We zoeken een stagebegeleider die stageaanvragen in behandeling neemt en de stagiaires begeleidt.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg zoekt een ict-er die goed overweg kan gaan met systemen en altijd iedereen een klein handje wil helpen om weer vooruit te kunnen. Meestal gaat het om simpele oplossingen waar je mensen snel verder mee kan helpen. Daarnaast ga je op zoek naar verbeteringen die in het systeem kunnen worden doorgevoerd. Dit doe je in samenspraak met Lars van PR en Communicatie en het bestuur.

Voor meer informatie kun je terecht bij Lars Jansen via prcommunicatie@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De TC heeft behoefte aan mensen die kunnen helpen met 'administratieve' handelingen. Activiteiten die veelal vanuit huis (en op elk moment van de dag) kunnen worden uitgevoerd en geen specifieke volleybal kennis vereisen. Het gaat om nieuwe aanmeldingen en de administratie rondom indeling van trainingsgroepen.

Nieuwe aanmeldingen komen via de e-mail binnen. De TC moet deze beantwoorden, beoordelen en een plek afstemmen met de trainers en trainingsgroepen.

Administratie is onder andere nodig omdat de opbouw van de contributie vergt dat teamindelingen, hoeveelheid trainingen, met wel of geen trainer voor iedere persoon bekend moeten zijn. Deze 'administratie' moet nauwkeurig gebeuren. De correctheid van de contributie die betaald moet worden is hiervan afhankelijk.

Voor meer informatie kun je terecht bij Mike Dingemans, bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

In het voorjaar van 2020 is Ad Winters gestart als penningmeester bij Volley Tilburg. Vanwege persoonlijke redenen gaat Ad hiermee stoppen. In de afgelopen jaren heeft hij samen met de andere bestuursleden ervoor gezorgd dat Volley Tilburg weer financieel op orde is. Verder heeft hij samen met het bestuur inspanningen verricht om de achterstallige betalingen (contributies) zoveel mogelijk te innen. Dat is deels gelukt. We hebben een aanpak bedacht hoe om te gaan met achterstallige betalingen. Er hebben zich leden aangemeld om dit uit te voeren.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bij voorkeur iemand met een financiële achtergrond of opleiding. Op dit moment zijn we met enkele mensen in gesprek om ondersteunende werkzaamheden voor de penningmeester uit te voeren, zodat de penningmeester zich kan richten op zijn bestuurlijke taken.

Die houden voornamelijk in:

  • Bijwerken en actueel houden van de boekhouding,
  • Opstellen van een financieel jaarverslag na afloop van het verslagjaar,
  • Jaarlijks opstellen van de begroting en een voorstel voor de contributie aan de ALV doen,
  • Tussentijds bewaken van de begroting,
  • Verantwoordelijk voor controle door kascommissie,
  • Verantwoordelijk voor de volgende commissies: Ledenadministratie, Werving financiën (subsidies en fondsen), Contributie, Sponsoring en Financiële commissie die op diverse werkzaamheden ondersteunt.
  • In samenspraak met de TC zorgdragen voor duidelijke afspraken over de trainersvergoedingen.

Vaste overlegvormen zijn:

  • ALV (2 keer per jaar)
  • Bestuursvergadering (ongeveer 1 keer per maand, veelal digitaal)
  • Kascontrolecommissie (1 keer per jaar)

De functie van penningmeester bekleed je voor 2 jaar. Daarna kun je je opnieuw voor 2 jaar herkiesbaar stellen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ad Winters via penningmeester@volleytilburg.nl. Of bij Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 0 seconden