Contributies

“Wat kost dat?”

 

De contributies voor seizoen 2022-2023:

Speelniveau 2022-2023
Top en 1e divisie (3×2 uur)          597,50
Top en 1e divisie (2×2 uur)          540,00
2e divisie          540,00
2e divisie (1x per week)          482,50
3e divisie          540,00
3e divisie (1x per week)          455,00
promotieklasse          512,50
promotieklasse (1x per week)          407,50
1e t/m 4e klasse          455,00
1e t/m 4e klasse (1x per week)          312,50
1e t/m 4e klasse (doordeweeks)          280,00
promotieklasse (doordeweeks)          330,00
ABC          455,00
ABC (1x per week)          352,50
CMV (competitie en trainen 2x)          265,00
CMV (competitie en trainen 1x)          170,00
CMV trainen 2x          227,50
CMV trainen 1x          115,00
Recreanten competitie          165,00
Recreanten competitie + training          342,50
Recreanten training met trainer          142,50
Recreanten training zonder trainer          120,00
Masters          217,50
Zitvolleybal (comp. en 1x trainen) eredivisie          282,50
Zitvolleybal (comp. en 1x trainen) 1e divisie          255,00
Zitvolleybal (1x trainen)          160,00
Meetrainen senior/jeugd (2x)          230,00
Meetrainen senior/jeugd (1x)          115,00
2022-2023
Toeslag geen automatische incasso                5,00
VVVT-50 (= sponsoropbrengst)             50,00
VVVT-100 (= sponsoropbrengst)          100,00

 

N.B. Een lid dat meetraint met een hoger team betaalt maximaal het bedrag dat geldt voor het team waarbij het lid meetraint.

De contributie zal in 2 termijnen worden geïnd, te weten in oktober en januari. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Indien je geen automatische incasso hebt afgegeven, worden €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij het inschrijfformulier kun je aangeven dat je via automatische incasso wilt betalen, voor wijzigingen of opnieuw aanmelden voor incasso gebruik je deze link : digitale automatische incasso