Contributies

N.B. Een lid dat op verzoek van de vereniging meetraint met een hoger team betaalt maximaal het bedrag dat geldt voor het team waarbij het lid competitie speelt. 

De contributie zal in 2 termijnen worden geïnd, te weten in november/december en januari/februari. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Indien je geen automatische incasso hebt afgegeven, worden €5,- administratiekosten in rekening gebracht. 

Bij het inschrijfformulier kun je aangeven dat je via automatische incasso wilt betalen, voor wijzigingen of opnieuw aanmelden voor incasso gebruik je deze link : digitale automatische incasso 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft ook dit jaar weer de campagne ‘Kies een club’ gelanceerd om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven lid te worden van een sport- of cultuurclub. Ook als daar thuis geen geld voor is. Met de campagne Kies een club wil het Jeugdfonds ouders laten weten dat zij kunnen helpen door het lidmaatschap van een club te betalen. Contact opnemen met het Jeugdfonds kan via deze link: www.kieseenclub.nl

Contributie Speelniveau Trainingsomvang Contributie 23/24
Landelijk laag Top en 1e divisie (3 x 2 uur) 3 x 2 uur per week € 617.50
Landelijk laag Top en 1e divisie (2x2 uur) 2 x 2 uur per week € 560.00
Landelijk laag 2e divisie 2x 2 uur per week € 560.00
Regionaal hoog 3e divisie 2x 2 uur per week € 560.00
Regionaal hoog 3e divisie (doordeweeks) 1x 2 uur per week € 370.00
Regionaal hoog 3e divisie (1x per week) 1x 2 uur per week € 470.00
Regionaal hoog promotieklasse heren 2x 1,5 uur per week € 480.00
Regionaal hoog promotieklasse heren (1x per week) 1x 2 uur per week € 422.50
Regionaal hoog promotieklasse dames 2x 1,5uur per week € 480.00
Regionaal hoog promotieklasse dames (1x per week) 1x 2 uur per week € 422.50
Regionaal laag 1e t/m 4e klasse 2x 1,5 uur per week € 470.00
Regionaal laag 1e t/m 4e klasse 1x 2 uur en 1x 1,5 uur per week € 505.00
Regionaal laag 1e t/m 4e klasse (1x per week) 1x 1,5 uur per week € 322.50
Regionaal laag 1e t/m 4e klasse (doordeweeks) 1x 1,5 uur per week € 290.00
Regionaal laag promotieklasse (doordeweeks) 1x 1,5 uur per week € 342.50
Jeugd ABC 2x 1,5 uur per week € 470.00
Jeugd ABC 1x 1,5 uur per week € 365.00
VT-Kids (voorheen CMV) CMV (competitie en trainen 2x) 2x 1 uur per week € 275.00
VT-Kids (voorheen CMV) CMV (competitie en trainen 1x) 1x 1 uur per week € 175.00
VT-Kids (voorheen CMV) CMV trainen 2x 2x 1 uur per week € 235.00
VT-Kids (voorheen CMV) CMV trainen 1x 1x 1 uur per week € 120.00
Recreanten Recreanten competitie nvt € 170.00
Recreanten Recreanten competitie + training 1x 1,5 uur per week € 355.00
Recreanten Recreanten training met trainer 1x 1,5 uur per week € 147.50
Recreanten Recreanten training zonder trainer 1x 1,5 uur per week € 125.00
Recreanten Recreanten training zonder trainer 1x 2 uur per week € 160.00
Masters Masters 1x 2 uur per week € 225.00
Zitvolleybal Zitvolleybal (comp. en 1x trainen) eredivisie 1x 2 uur per week € 292.50
Zitvolleybal Zitvolleybal (comp. en 1x trainen) 1e divisie 1x 2 uur per week € 265.00
Zitvolleybal Zitvolleybal (1x trainen) 1x 2 uur per week € 165.00
Meetrainen senioren Meetrainen sr per keer per week 2 uur per keer € 120.00
Meetrainen jeugd Meetrainen jr per keer per week 2 uur per week € 120.00
Toeslag geen automatische incasso Toeslag geen automatische incasso nvt € 5.00
VVVT-50 (= sponsoropbrengst) VVVT-50 (= sponsoropbrengst) nvt € 50.00
VVVT-100 (= sponsoropbrengst) VVVT-100 (= sponsoropbrengst) nvt € 100.00
Verenigingscontribuite nvt € 37.50

Volleybalplezier, ontwikkeling en teamspel zijn de kern van onze vereniging. We vinden het belangrijk dat ieder lid op zijn of haar niveau of ambitie kan volleyballen. Daar is een goede organisatie voor nodig. Het liefst hebben we voor ieder van de volgende lijnen 2 TC-leden: dames, heren, jongens, meisjes en recreanten. Op dit moment bestaat onze TC uit 3 personen: Jelle, Teun en Mike. Dat is te weinig. We zoeken daarom nog TC-leden. De TC zorgt bijvoorbeeld voor de trainingsgroep indeling,  teamindeling, zorgt voor de juiste trainer op de juiste groep, begeleidt trainers/coaches en denkt mee over technisch beleid. Voor meer informatie kun je terecht bij Jelle, Teun en Mike. Zij zijn bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Voor deze functie heb je volleybalkennis nodig. Heb je geen volleybalkennis ook dan kan de TC je hulp gebruiken in de vorm van administratieve ondersteuning. Vraag naar de mogelijkheden of kijk bij de vacature Administratieve ondersteuning TC.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een groepje van 2-4 personen om jaarlijks de Grote Clubactie te organiseren. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jelle van Abeelen of via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De contributie is al heel hoog. Om die betaalbaar te houden, halen we graag extra geld binnen met acties. Daarom zoeken we meerdere groepjes die we kunnen
benaderen als er een kleinschalige of kortdurende actie langskomt. Dat groepje zorgt dan voor de uitvoering van die actie. Bijvoorbeeld een supermarktactie. Of extra handen bij de Grote Clubactie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Casimir Wernaart via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een coördinator voor de sponsorcommissie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. We zoeken een persoon die dit voor Volley Tilburg wil coördineren. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken iemand in de omgeving van de Reeshof die bij problemen in de sporthal een kijkje kan gaan nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij Norbert Jansen via facilitairezaken@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Hulp nodig op zaterdag 4 februari 2024 bij de thuisdag van de CMV (2 uur in de middag), vooral tellen en fluiten op niveau 4 en niveau 6. Voor meer informatie kun je terecht bij Marieke van Abeelen en Marjolijn Tjia. Je kunt ze bereiken via kids@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is een Erkend Leer Bedrijf. We ontvangen graag enthousiaste stagiaires in verschillende vakgebieden die zich binnen onze vereniging willen ontwikkelen. We zoeken een stagebegeleider die stageaanvragen in behandeling neemt en de stagiaires begeleidt.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg zoekt een ict-er die goed overweg kan gaan met systemen en altijd iedereen een klein handje wil helpen om weer vooruit te kunnen. Meestal gaat het om simpele oplossingen waar je mensen snel verder mee kan helpen. Daarnaast ga je op zoek naar verbeteringen die in het systeem kunnen worden doorgevoerd. Dit doe je in samenspraak met Lars van PR en Communicatie en het bestuur.

Voor meer informatie kun je terecht bij Lars Jansen via prcommunicatie@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De TC heeft behoefte aan mensen die kunnen helpen met 'administratieve' handelingen. Activiteiten die veelal vanuit huis (en op elk moment van de dag) kunnen worden uitgevoerd en geen specifieke volleybal kennis vereisen. Het gaat om nieuwe aanmeldingen en de administratie rondom indeling van trainingsgroepen.

Nieuwe aanmeldingen komen via de e-mail binnen. De TC moet deze beantwoorden, beoordelen en een plek afstemmen met de trainers en trainingsgroepen.

Administratie is onder andere nodig omdat de opbouw van de contributie vergt dat teamindelingen, hoeveelheid trainingen, met wel of geen trainer voor iedere persoon bekend moeten zijn. Deze 'administratie' moet nauwkeurig gebeuren. De correctheid van de contributie die betaald moet worden is hiervan afhankelijk.

Voor meer informatie kun je terecht bij Mike Dingemans, bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

In het voorjaar van 2020 is Ad Winters gestart als penningmeester bij Volley Tilburg. Vanwege persoonlijke redenen gaat Ad hiermee stoppen. In de afgelopen jaren heeft hij samen met de andere bestuursleden ervoor gezorgd dat Volley Tilburg weer financieel op orde is. Verder heeft hij samen met het bestuur inspanningen verricht om de achterstallige betalingen (contributies) zoveel mogelijk te innen. Dat is deels gelukt. We hebben een aanpak bedacht hoe om te gaan met achterstallige betalingen. Er hebben zich leden aangemeld om dit uit te voeren.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bij voorkeur iemand met een financiële achtergrond of opleiding. Op dit moment zijn we met enkele mensen in gesprek om ondersteunende werkzaamheden voor de penningmeester uit te voeren, zodat de penningmeester zich kan richten op zijn bestuurlijke taken.

Die houden voornamelijk in:

  • Bijwerken en actueel houden van de boekhouding,
  • Opstellen van een financieel jaarverslag na afloop van het verslagjaar,
  • Jaarlijks opstellen van de begroting en een voorstel voor de contributie aan de ALV doen,
  • Tussentijds bewaken van de begroting,
  • Verantwoordelijk voor controle door kascommissie,
  • Verantwoordelijk voor de volgende commissies: Ledenadministratie, Werving financiën (subsidies en fondsen), Contributie, Sponsoring en Financiële commissie die op diverse werkzaamheden ondersteunt.
  • In samenspraak met de TC zorgdragen voor duidelijke afspraken over de trainersvergoedingen.

Vaste overlegvormen zijn:

  • ALV (2 keer per jaar)
  • Bestuursvergadering (ongeveer 1 keer per maand, veelal digitaal)
  • Kascontrolecommissie (1 keer per jaar)

De functie van penningmeester bekleed je voor 2 jaar. Daarna kun je je opnieuw voor 2 jaar herkiesbaar stellen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ad Winters via penningmeester@volleytilburg.nl. Of bij Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 0 seconden