Gedragsregels

“Sociale veiligheid!”

Gedragsregels Volley Tilburg

Volley Tilburg doet er alles aan om een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijv. het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor trainers en andere vrijwilligers en het instellen van vertrouwenscontactpersonen. Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de Nevobo gedragscode.

Natuurlijk moeten onze normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. Hieronder volgen de gedragsregels voor Spelers, Ouders en Trainers/Coaches van Volley Tilburg.

Gewenst gedrag voor spelers/speelsters

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd:

 • Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
 • Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie;
 • Eerlijkheid, ook wanneer dit niet in eigen voordeel is;
 • Betrokkenen en omstanders met respect benaderen;
 • Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik tijdens/na de wedstrijden.

Bevorder een positieve sfeer:

 • Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
 • Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
 • De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied jezelf aan om te helpen;
 • Indien je gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouwen te steken;
 • Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
 • Praat positief/coachend over elkaar;
 • Praat positief over Volley Tilburg op social media.

In relatie tot een veilig klimaat:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet;
 • Iedereen telt mee binnen de sportvereniging;
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • Ik val de ander niet lastig, ik berokken de ander geen schade;
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht en ik stel geen ongepaste vragen en/of maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele concrete situaties die als ongewenst worden gezien.

 • Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;
 • Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
 • Pesten of negatief benaderen van medespelers;
 • Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer deze aanspreken);
 • De kleedkamers niet schoon/netjes achterlaten;
 • Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd (mobiel hoort in de tas), behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie;
 • Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer);
 • Ongepast gedrag naar scheidsrechter;
 • (Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder.

Gewenst gedrag voor ouders 

Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:

 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers;
 • Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien het niet je eigen kind is;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team.

Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, e.d. zoals:

 • Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zodra dit duidelijk is. Afmelden doe je bij de trainer, niet bij een teamgenoot;
 • Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gezamenlijk rijden.

Waarop kunnen wij ouders aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele concrete situaties die als ongewenst worden gezien.

 • Zich bemoeien met kind tijdens training, wedstrijd of nabespreking;
 • Uitfluiten van het andere team of negatief zijn tegenover (spelers van) het andere team of ouders;
 • Zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de scheidsrechter. Dit dienen anderen te doen en bij escalaties kan de Nevobo worden ingeschakeld;
 • Op de spelersbank gaan zitten of in het veld stappen tijdens de wedstrijd, uitgezonderd indien hulp bij tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier wordt afgesproken (bespreek desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach).
 • In het algemeen een te belastend contact met leden, zeker als dit wordt aangegeven door de betreffende persoon.

Gewenst gedrag voor trainers

In relatie tot het positief training geven:

 • Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;
 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien voor hun ontwikkeling, kortom: positief trainen/coachen;
 • Training afstemmen op niveau van spelers en team;

 

 • Saamhorigheid nastreven.
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
 • Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol.

In relatie tot een veilig klimaat:

 • Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
 • Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
 • Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenscontactpersoon indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen spelen;
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

Waarop kunnen wij trainers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele concrete situaties die als ongewenst worden gezien.

In relatie tot onveilig gedrag van de trainer:

 • Spelers in het openbaar negatief bekritiseren;
 • Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maken;
 • Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s/video’s van spelers of tegenstanders in de kleedkamer);
 • Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd;
 • Kleedkamer is verboden gebied, melden als deur openstaat aan spelers;
 • Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren rond één speler.

In relatie tot voorbeeldgedrag:

 • Roken/alcohol- en drugsgebruik tijdens de training of wedstrijd;
 • Zelf wel met een mobieltje bezig zijn;
 • Overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd.

Volleybalplezier, ontwikkeling en teamspel zijn de kern van onze vereniging. We vinden het belangrijk dat ieder lid op zijn of haar niveau of ambitie kan volleyballen. Daar is een goede organisatie voor nodig. Het liefst hebben we voor ieder van de volgende lijnen 2 TC-leden: dames, heren, jongens, meisjes en recreanten. Op dit moment bestaat onze TC uit 3 personen: Jelle, Teun en Mike. Dat is te weinig. We zoeken daarom nog TC-leden. De TC zorgt bijvoorbeeld voor de trainingsgroep indeling,  teamindeling, zorgt voor de juiste trainer op de juiste groep, begeleidt trainers/coaches en denkt mee over technisch beleid. Voor meer informatie kun je terecht bij Jelle, Teun en Mike. Zij zijn bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Voor deze functie heb je volleybalkennis nodig. Heb je geen volleybalkennis ook dan kan de TC je hulp gebruiken in de vorm van administratieve ondersteuning. Vraag naar de mogelijkheden of kijk bij de vacature Administratieve ondersteuning TC.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een groepje van 2-4 personen om jaarlijks de Grote Clubactie te organiseren. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jelle van Abeelen of via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De contributie is al heel hoog. Om die betaalbaar te houden, halen we graag extra geld binnen met acties. Daarom zoeken we meerdere groepjes die we kunnen
benaderen als er een kleinschalige of kortdurende actie langskomt. Dat groepje zorgt dan voor de uitvoering van die actie. Bijvoorbeeld een supermarktactie. Of extra handen bij de Grote Clubactie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Casimir Wernaart via acties@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken een coördinator voor de sponsorcommissie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is verplicht om scheidsrechters ter beschikking te stellen aan de Nevobo voor het fluiten van wedstrijden vanaf de promotieklasse tot en met de topdivisie. We zoeken een persoon die dit voor Volley Tilburg wil coördineren. Meer informatie hierover bij Jelle van Abeelen, te bereiken via arbitrage@volleytilburg.nl

Dit zal sluiten in 20 seconden

We zoeken iemand in de omgeving van de Reeshof die bij problemen in de sporthal een kijkje kan gaan nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij Norbert Jansen via facilitairezaken@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Hulp nodig op zaterdag 4 februari 2024 bij de thuisdag van de CMV (2 uur in de middag), vooral tellen en fluiten op niveau 4 en niveau 6. Voor meer informatie kun je terecht bij Marieke van Abeelen en Marjolijn Tjia. Je kunt ze bereiken via kids@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg is een Erkend Leer Bedrijf. We ontvangen graag enthousiaste stagiaires in verschillende vakgebieden die zich binnen onze vereniging willen ontwikkelen. We zoeken een stagebegeleider die stageaanvragen in behandeling neemt en de stagiaires begeleidt.

Dit zal sluiten in 20 seconden

Volley Tilburg zoekt een ict-er die goed overweg kan gaan met systemen en altijd iedereen een klein handje wil helpen om weer vooruit te kunnen. Meestal gaat het om simpele oplossingen waar je mensen snel verder mee kan helpen. Daarnaast ga je op zoek naar verbeteringen die in het systeem kunnen worden doorgevoerd. Dit doe je in samenspraak met Lars van PR en Communicatie en het bestuur.

Voor meer informatie kun je terecht bij Lars Jansen via prcommunicatie@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

De TC heeft behoefte aan mensen die kunnen helpen met 'administratieve' handelingen. Activiteiten die veelal vanuit huis (en op elk moment van de dag) kunnen worden uitgevoerd en geen specifieke volleybal kennis vereisen. Het gaat om nieuwe aanmeldingen en de administratie rondom indeling van trainingsgroepen.

Nieuwe aanmeldingen komen via de e-mail binnen. De TC moet deze beantwoorden, beoordelen en een plek afstemmen met de trainers en trainingsgroepen.

Administratie is onder andere nodig omdat de opbouw van de contributie vergt dat teamindelingen, hoeveelheid trainingen, met wel of geen trainer voor iedere persoon bekend moeten zijn. Deze 'administratie' moet nauwkeurig gebeuren. De correctheid van de contributie die betaald moet worden is hiervan afhankelijk.

Voor meer informatie kun je terecht bij Mike Dingemans, bereikbaar via tc@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 20 seconden

In het voorjaar van 2020 is Ad Winters gestart als penningmeester bij Volley Tilburg. Vanwege persoonlijke redenen gaat Ad hiermee stoppen. In de afgelopen jaren heeft hij samen met de andere bestuursleden ervoor gezorgd dat Volley Tilburg weer financieel op orde is. Verder heeft hij samen met het bestuur inspanningen verricht om de achterstallige betalingen (contributies) zoveel mogelijk te innen. Dat is deels gelukt. We hebben een aanpak bedacht hoe om te gaan met achterstallige betalingen. Er hebben zich leden aangemeld om dit uit te voeren.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Bij voorkeur iemand met een financiële achtergrond of opleiding. Op dit moment zijn we met enkele mensen in gesprek om ondersteunende werkzaamheden voor de penningmeester uit te voeren, zodat de penningmeester zich kan richten op zijn bestuurlijke taken.

Die houden voornamelijk in:

 • Bijwerken en actueel houden van de boekhouding,
 • Opstellen van een financieel jaarverslag na afloop van het verslagjaar,
 • Jaarlijks opstellen van de begroting en een voorstel voor de contributie aan de ALV doen,
 • Tussentijds bewaken van de begroting,
 • Verantwoordelijk voor controle door kascommissie,
 • Verantwoordelijk voor de volgende commissies: Ledenadministratie, Werving financiën (subsidies en fondsen), Contributie, Sponsoring en Financiële commissie die op diverse werkzaamheden ondersteunt.
 • In samenspraak met de TC zorgdragen voor duidelijke afspraken over de trainersvergoedingen.

Vaste overlegvormen zijn:

 • ALV (2 keer per jaar)
 • Bestuursvergadering (ongeveer 1 keer per maand, veelal digitaal)
 • Kascontrolecommissie (1 keer per jaar)

De functie van penningmeester bekleed je voor 2 jaar. Daarna kun je je opnieuw voor 2 jaar herkiesbaar stellen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ad Winters via penningmeester@volleytilburg.nl. Of bij Robin van der Peijl via voorzitter@volleytilburg.nl.

Dit zal sluiten in 0 seconden