Corona maatregelen

“Alleen samen krijgen we Corona onder controle”

Laatste update 18-11-2020

Afspraken rondom Corona

Met ingang van 18 november gelden een aantal maatregelen in de accommodaties van de Gemeente Tilburg (Dus van toepassing in T-Kwadraat, Reeshofhal, Dongewijk, Berkeloo en Cederstraat) .

 • Jeugdteam trainen zoals de afgelopen weken.
 • Seniorenteams trainen met maximaal 4 personen per veld, volgens het trainingsrooster dat door het wedstrijdsecretariaat aan de trainers is doorgegeven.
 • Douchen is niet mogelijk in de sportaccommodaties.
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht in de openbare ruimte van de accommodaties. Dit betekent dat je bij betreden van de accommodatie een mondkapje draagt. Deze houd je op totdat je gaat trainen/spelen. Zodra je klaar bent en de sportzaal weer gaat verlaten, zet je je mondkapje weer op. (Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar)

Deze aangepaste maatregelen gelden tot nadere berichtgeving.

Voor Pellikaan zijn er geen aanvullende maatregelen aangegeven. Toch adviseren we ook daar een mondkapje te dragen in de gangen naar de sportzaal toe.

We vragen nogmaals :

 • Kom niet meer dan 5 minuten voor je training naar de hal. Je loopt de kans dat je anders buiten moet wachten.
 • Kom omgekleed naar de hal.
 • Kijk ook regelmatig op deze website en lees alles nog eens goed door.

Gezondheid en hygiëne

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid.
 • Blijf thuis als iemand in jouw gezin naast verkoudheidsklachten of hoesten ook koorts en/of benauwdheid heeft of getest wordt of positief getest is
 • Hoesten, niezen doe je in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem je eigen bidon mee.
 • Desinfecteer je handen voor en na het spelen.

Voor en na de training

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training. Ga naar jouw trainingsveld en leg met je team je spullen aan de andere kant van de zaal dan het voorgaande team.
  Zorg dat je 5 minuten na de training weer weg bent.
 • Kom alleen. Familie en vrienden zijn niet aanwezig. Ouders die kinderen wegbrengen zetten kinderen af en blijven buiten.
 • Kleed je thuis om. Wij adviseren om zoveel mogelijk thuis te douchen. 
  Kleedkamers in Pellikaan blijven voorlopig gesloten.
 • Ga thuis naar het toilet. 
 • Tribunes blijven gesloten voor publiek.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt ook voor trainers.
 • Volg de looproutes in de sporthal!
 • Neem je spullen mee in de zaal en leg ze 1,5 meter uit elkaar.
 • Je meldt je bij de trainer. De trainer zorgt elke training voor een complete aanwezigheidslijst.

Tijdens de training

 • Houd tijdens het sporten waar mogelijk 1,5 meter afstand. Dit mag tijdelijk losgelaten worden als dat een normale sportbeoefening in de weg staat.
 • Trainers houden 1,5 meter afstand tot hun spelers. Voor sporters tot en met 12 jaar geldt dit niet.
 • Schud geen handen, geef geen high-fives en niet handjeklappen. Yellen op afstand.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

 

 

Aanwijzingen van de corona-verantwoordelijke volg je op!

Niet opvolgen = naar huis!

Aanvullend voor trainers en vrijwilligers

 • Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken.
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Stuur spelers met verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid naar huis.
 • Zorg dat het aantal sporters en begeleiders per training niet groter is dan noodzakelijk.
 • Train zoveel mogelijk in vaste groepen.
 • Laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers onderling.
 • Zorg dat jouw spelers na afloop op afstand blijven van andere teams. Verlaat z.s.m. met het hele team de zaal.
 • Je krijgt een aanwezigheidsformulier van de Corona-coördinator. Zorg dat je alle aanwezigen (spelers en begeleiders) noteert op dit formulier. Stuur dit formulier elke 1e van de maand op naar: corona@volleytilburg.nl.
 • Bij afmeldingen van spelers gaan wedstrijden in principe door. Regel vervangers. Lukt dit echt niet meld je dan bij wedstrijdsecretaris@volleytilburg.nl. Of bel bij spoedgevallen voor seniorenteams naar Nicole (06-39202532) en voor jeugdteams naar Marjolijn (06-14986154). Speel je met vervangers check dan eerst bij Kira (06-39694467) wie er mogen invallen in jouw team.

Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid; zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af dat als iemand die getraind heeft klachten krijgt die bij Corona horen diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen

Bij een negatieve test mag je weer gaan trainen/spelen als je 24 uur klachtenvrij bent.

Bij een positieve test geldt het volgende:

 • Trainingen en wedstrijden worden opgeschort tot het advies van de GGD duidelijk is.
 • Mensen met wie contact is geweest in de 2 dagen voordat iemand klachten kreeg, worden door de GGD benaderd en krijgen advies op maat. Dit kan inhouden dat iemand 10 dagen thuis moet blijven. Spelers/begeleiders moeten dan de adviezen van de GGD opvolgen. Risico bestaat dus dat heel team 10 dagen niet kan trainen dan wel wedstrijd spelen.

Protocol: wat te doen bij coronaklachten?

Met alle meldingen wordt discreet omgegaan. Doorgegeven wordt welk team het betreft, NIET welke persoon.

Meer informatie over de corona richtlijnen op de website van de Nevobo via deze link.